Znaleziono 9 artykułów

Stanisław Ciepłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa lat 1954-1955 o Muzeum Historycznym m.st. Warszawy Stanisław Ciepłowski s. 55-70
Varsaviana w kalendarzach warszawskich 1738-1939 Stanisław Ciepłowski s. 179-191
Pseudonimy autorów polskich piszących o Warszawie w latach 1795-1944 Stanisław Ciepłowski s. 193-261
O rodowodzie warszawskich przewodników turystycznych Stanisław Ciepłowski s. 203-213
Dział Bibliograficzno-Dokumentacyjny Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i jego rola w krzewieniu wiedzy varsavianistycznej Stanisław Ciepłowski s. 259-273
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m. st. Warszawy za lata 1948–2000 Stanisław Ciepłowski Grażyna Kasprowicz s. 323-358
Irena Tessaro-Kosimowa Stanisław Ciepłowski s. 351-352
Książka o Muzeum i jego twórcach Stanisław Ciepłowski s. 357-358
Stanisław Konarski Stanisław Ciepłowski s. 370-372