Znaleziono 9 artykułów

Teresa Cieslikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Cieślikowska Roman Loth Jan Zaremba s. 61-66
"Polska geneza powieści warsztatowej", Teresa Cieślikowska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Relacje międzytekstowe w tekście literackim", Teresa Cieślikowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 133
"Tekst literacki wobec tekstu-wzorca", Teresa Cieslikowska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Teresa Cieslikowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Cytat w narracji. Zarys problemu", Teresa Cieślikowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pogranicza i korespondencje sztuk", pod red. Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Marek Skwara Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
W związku z recenzją Jerzego Paszka Teresa Cieślikowska s. 379
"Kontrteksty teoretycznoliterackie", Stanisław Dąbrowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Teresa Cieślikowska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 444-449
"Pisarstwo Teodora Parnickiego", Teresa Cieślikowska, Warszawa 1965, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 270, 2 nlb. + 1 wkleka erraty : [recenzja] Małgorzata Czermińska Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 620-625