Znaleziono 9 artykułów

Paweł Ciołkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrowersje wokół energii jądrowej w kontekście awarii w japońskiej elektrowni : analiza dyskursu Paweł Ciołkiewicz s. 164, 57-86
Telewizja a sfera publiczna Paweł Ciołkiewicz s. 156, 67-86
Podróż superbohatera : przyczynek do analizy opowieści superbohaterskich Paweł Ciołkiewicz s. 87-103
Dyskusja na temat wypędzeń jako przykład polskich sporów politycznych Paweł Ciołkiewicz s. 107-122
Bunt milczącej większości Paweł Ciołkiewicz Jean Baudrillard (aut. dzieła rec.) s. 131-141
Pogrzeb bohatera kulturowego jako wydarzenie medialne : przyczynek do analizy mitycznych opowieści o życiu i śmierci znanych postaci Paweł Ciołkiewicz s. 137-153
Euro 2012 jako przykład wydarzenia medialnego : przyczynek do analizy Paweł Ciołkiewicz s. 145-159
Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej według Jürgena Habermasa - koncepcja, krytyka, zastosowania Paweł Ciołkiewicz Jürgen Habermas (aut. dzieła rec.) s. 175-189
Przemoc symboliczna i telewizja : kilka uwag na marginesie rozważań Pierre'a Bourdieu o panowaniu dziennikarstwa Paweł Ciołkiewicz Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 207-218