Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Cizio

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie: różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW 27 listopada 2015 r.) Tomasz Cizio s. 311-312