Znaleziono 1 artykuł

C.E. Commentz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica", C.E. Commentz, Città del Vaticano 2011 " [recenzja] Jan Krajczyński C.E. Commentz (aut. dzieła rec.) s. 198-203