Znaleziono 1 artykuł

Valentian Constantinov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki polsko - mołdawskie za czasów hospodarstwa Stefana Tomszy II (1612 – 1615) Valentian Constantinov s. 114-120