Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Copp

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ działalności sekcji polskiej Światowej Wystawy EXPO w Szanghaju na promocję Polski w Chinach oraz postulaty dotyczące podniesienia jej skuteczności Tomasz Copp s. 193-218
Tworzenie i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach Tomasz Copp s. 197-204
Koncepcje rozwoju oraz instrumenty wsparcia innowacyjności chińskiej gospodarki Tomasz Copp s. 203-220
Wpływ parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju na rozwój regionu oraz perspektywy utworzenia polskiego inkubatora naukowo-technologicznego i polskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Chinach Tomasz Copp Krzysztof B. Matusiak s. 219-236
Metoda wyznaczania sprawności ogólnej inkubatora przedsiębiorczości poprzez ocenę pozycji strategicznych komponentów infrastruktury, usług oraz sposobów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Tomasz Copp s. 423-431