Znaleziono 6 artykułów

István Csapláros

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys dziejów Węgierskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza : (przyczynki do historii węgierskiego polonofilstwa w XX wieku) István Csapláros s. 63-79
"Romantyzm polski w literaturze węgierskiej", István Csapláros [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa István Csapláros (aut. dzieła rec.) s. 137
Recepcja twórczości Reymonta na Węgrzech István Csapláros s. 148-175
Juliusz Słowacki po fińsku István Csapláros s. 149-154
"Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych", komitet redakcyjny: István Csapláros, Lajos Hopp, Jan Reychman, László Sziklay, redaktor wersji polskiej Jan Reychman, przy współudziale I. Csaplárosa i A. Sieroszewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, ss. 528 : [recenzja] Jan Ślaski István Csapláros (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Jan Reychman (aut. dzieła rec.) I. Sieroszewski (aut. dzieła rec.) László Sziklay (aut. dzieła rec.) s. 343-351
"A lengyel irodalom története = Historia literatury polskiej", Endre Kovács, Budapest 1960, Gondolat Kiadó, s. 527 + 16 kart ilustracji : [recenzja] István Csapláros Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 661-665