Znaleziono 5 artykułów

Tibor Csorba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Węgierski poeta na dworach polskich w XVI wieku Tibor Csorba s. 135-145
Przegląd wydawnictw węgierskich z zakresu dziejów Polski wieku XVI Tibor Csorba s. 149-157
"A magyaroszági humanizmus kora", Tibor Kardos, Budapest 1955, Akadémiai Kiadó, s. 463 = "Doba humanizmu na Węgrzech", Tibor Kardos, Budapeszt 1955, Wydawnictwo Akademii : [recenzja] Tibor Csorba Tibor Kardos (aut. dzieła rec.) s. 542-553
"A mérnöki alkotás története", Pál Andai, Budapest 1959 : [recenzja] Tibor Csorba Pál Andai (aut. dzieła rec.) s. 675-676
"A magyarországi fizika törtémete 1711-ig", Jolàn M. Zemplén, Budapest 1961 : [recenzja] Tibor Csorba Jolàn M. Zemplén (aut. dzieła rec.) s. 690-692