Znaleziono 6 artykułów

Anna Cudowska-Sojko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola turystyki w rozwoju regionu : aspekt teoretyczny Anna Cudowska-Sojko s. 23-33
Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013 Anna Cudowska-Sojko s. 135-145
Globalizacja a polska wymiana usług Anna Cudowska-Sojko s. 151-163
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym Anna Cudowska-Sojko s. 245-253
Przedsiębiorczość a innowacyjność w Polsce - zróżnicowanie regionalne Anna Cudowska-Sojko s. 285-296
    Zacytuj
  • Udostępnij
Proces globalizacji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Anna Cudowska-Sojko s. 313-324