Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna M. Cwynar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet wirtu(re)alny : enter Katarzyna M. Cwynar s. 38-46
Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej Katarzyna M. Cwynar s. 46-59
The idea of the university in European culture Katarzyna M. Cwynar s. 60-72
"Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne", Jerzy Muszyński, Toruń 2006 : [recenzja] Katarzyna M. Cwynar Jerzy Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 132-135
"Polska, Europa, Świat : opinia publiczna w okresie integracji", Krzysztof Zagórski, Michał Strzeszewski (red.), Warszawa 2005 : [recenzja] Katarzyna M. Cwynar Michał Strzeszewski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zagórski (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Obraz Polski i Polaków w Europie", Lena Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 2003 : [recenzja] Katarzyna M. Cwynar Lena Kolarska-Bobińska (aut. dzieła rec.) s. 226-231