Znaleziono 5 artykułów

Jacek Cydzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z prac techniczno-konserwatorskich Jacek Cydzik s. 26-43
Informacja o powołaniu Fundacji Ochrony Zabytków i pierwszych miesiącach jej działalności Jacek Cydzik s. 70
Funkcje i działalność Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej Jacek Cydzik s. 70-80
Przebudowa zabytkowego ośrodka staromiejskiego na przykładzie miasta Paczkowa Jacek Cydzik s. 75-92
Zabytkowe zespoły staromiejskie doczekały się ważnego aktu prawnego Jacek Cydzik s. 279