Znaleziono 2 artykuły

Maria Cymborska-Leboda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tołstoj - realista, Tołstoj - metafizyk? Maria Cymborska-Leboda Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 163-167
Z zagadnień metody literackiej w "Życiu człowieka" Leonida Andriejewa Maria Cymborska-Leboda s. 223-256