Znaleziono 5 artykułów

Jarosław Cymerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane rozwiązania prawnomiędzynarodowe w obszarze przciwdziałania i zwalczania terroryzmu Jarosław Cymerski s. 5-30
Protection of the representatives of the constitutional organs – Government Protection Bureau Jarosław Cymerski s. 12-21
The Influence of Alliances on the Safety of the State Jarosław Cymerski s. 19-32
The officers of Government Protection Bureau competences and abilities in terms of protecting people, facilities and equipment Jarosław Cymerski s. 23-31
Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa - wymiana międzynarodowych doświadczeń : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Jarosław Cymerski Jacek Lipski s. 227-234