Znaleziono 212 artykuły

Wojciech J. Cynarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
General reflections about the philosophy of martial arts Wojciech J. Cynarski s. 1-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
17th Volume Editorial Wojciech J. Cynarski Zdenko Reguli s. 1-2
The situation of the martial arts and combat sports society, and the science of fighting arts in AD 2016 Wojciech J. Cynarski s. 1-3
The nobility of spirit - "Homo Creator Nobilis" : towards the anthropology of the knightly way Wojciech J. Cynarski Gabriel Szajna s. 1-8
The anti-hero in symbolic spaces Wojciech J. Cynarski s. 1-8
Editorial Wojciech J. Cynarski s. 1-2
  Zacytuj
 • Udostępnij
Moral values, and the people of the noble way of martial arts Wojciech J. Cynarski s. 1-10
Polish achievements in the Theory of Physical Education and new Directions Wojciech J. Cynarski s. 1-14
The proto-Slavic warrior in Europe: the Scythians, Sarmatians and Lekhs Wojciech J. Cynarski Agnieszka Maciejewska s. 1-14
Polish coins depicting martial arts and the art of war Wojciech J. Cynarski Łukasz R. Cynarski s. 1-10
Editorial Wojciech J. Cynarski s. 1-2
Editorial Wojciech J. Cynarski s. 1-2
A Christian and the martial arts path Wojciech J. Cynarski s. 1-7
Polish Students' Knowledge and Their Attitudes Towards Martial Arts and Combat Sports Wojciech J. Cynarski Cezary Kuśnierz Kazimierz Witkowski s. 5-9
Od Redaktora : echa pierwszego tomu i aktualne modyfikacje naszego pisma Wojciech J. Cynarski s. 7-8
Od Redakcji = Editorial Wojciech J. Cynarski s. 7-10
Od Redakcji = Editorial Wojciech J. Cynarski s. 7-8
Martial arts (alternative) medicine – channels of transmission to Europe Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 8-21
Evolution of a Scientific Periodical on the Example of “Ido Movement for Culture” (2000–2010) Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Jong-Hoon Yu s. 9-15
Motivational incentives of allround entertainers and types of psychical processes of participants during animation programmes Wojciech J. Cynarski Milan Duricek s. 9-14
Jūjutsu Yesterday and Today : from Research on the Institutionalization of Martial Arts Wojciech J. Cynarski s. 10-18
Barriers to the development of Far Eastern martial arts in selected areas of Central Europe Wojciech J. Cynarski Paweł Król Marian Rzepko Lothar Sieber Milan Ďuriček s. 10-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
The European karate today : the opinion of experts Wojciech J. Cynarski s. 10-21
Wyszkolenie wojownika w nauczaniu klasycznych szkół sztuk walki : szkoły japońskie i koreańskie (XIV-XIX w.) Wojciech J. Cynarski s. 11-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Travel for the Study of Martial Arts Wojciech J. Cynarski s. 11-19
Philosophies of martial arts and their pedagogical consequences Wojciech J. Cynarski James Lee-Barron s. 11-19
40 Years of Zendo Karate Tao-Te-Tao and Idokan Karate (1975–2015) Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 11-17
"Rocznik Naukowy IDŌ - Ruch dla Kultury", red. Wojciech J. Cynarski, tom III, Rzeszów 2002 : [recenzja] Andrzej Pawłucki Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 12-15
Bibliografia dalekowschodnich sztuk walki : analiza treści Wojciech J. Cynarski s. 15-25
"Rocznik Naukowy Idō - Ruch dla Kultury", red. Wojciech J. Cynarski, t. I, Rzeszów 2000; t. II, Rzeszów 2001; t. III, Rzeszów 2002 : [recenzja] Andrzej Andrusiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 16-17
A way to mastery : mastery in martial arts Wojciech J. Cynarski MArcin Kudłacz Lothar Sieber Piotr Telesz s. 16-22
Motivations and Determinants Underlying the Practice of Martial Arts and Combat Sports Wojciech Błażejewski Wojciech J. Cynarski Kazimierz Witkowski s. 17-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Anthropology according to Tolkien's mythology Wojciech J. Cynarski s. 17-26
Wstęp do logiki nowego paradygmatu nauki Wojciech J. Cynarski s. 19-32
Ekspresyjny wymiar sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 21-39
Optimization of student-fencers’ tactical training Pavol Bartik Wojciech J. Cynarski Sergii Iermakov Irina Kriventsova Mykola Nosko s. 21-30
The use of didactic laws in the teaching of the physical elements involved in judo techniques Gennadii Arziutov Pavol Bartik Wojciech J. Cynarski Sergii Iermakov Mykola Nosko s. 21-30
Elementy chińskie w systemie Idōkan = Chinese elements in the Idōkan system Wojciech J. Cynarski Magdalena Kunysz Lothar Sieber s. 22-28
Social Determinants of Attitudes towards Health in Martial Arts : comparison between combat sports and combat systems and martial arts practitioners Grzegorz Bielec Wojciech Błażejewski Wojciech J. Cynarski Krzysztof Kubala Przemysław Pawelec Jan Słopecki Michal Vit Jong-Hoon Yu Howard Z. Zeng s. 23-29
The journey to the cradle of martial arts : a case study of martial arts' tourism Wojciech J. Cynarski Paweł Świder s. 24-33
Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu Wojciech J. Cynarski Jan Słopecki s. 25-34
JAB and IMACSSS Conference – Tsukuba 2013 : on scientific, budo studies and cultural tourism Wojciech J. Cynarski Krzysztof Kubala s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
The historic conference of the JAB – Tokyo 2012 : Opinion about the scientific event and reflections on tourism of martial arts Wojciech J. Cynarski s. 27-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Homo Creator Nobilis : a chivalrous idea Wojciech J. Cynarski s. 27-32
O sztuce szermierki : uwagi o szermierce klasycznej Wojciech J. Cynarski s. 29-42
Test Martensa w kontroli szkolenia zawodników judo Wiesław Błach Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 30-34
Social reception and understanding of combat sports and martial arts by both school students and adults Wojciech J. Cynarski Karol Gorner Cezary Kuśnierz s. 30-37
Japanese Security Culture in the Global Village. The Budo Charter as a Modernized Element of Ancient Military Tradition Wojciech J. Cynarski Juliusz Piwowarski s. 30-50
Holenderski prymat w światowym kick-boxingu organizacji K-1 = Hollands’ primacy in the world of K-1 kick-boxing organization Wojciech J. Cynarski Piotr Ziemiński s. 31-35
Przyczynek do epistemologii nauk o kulturze fizycznej Wojciech J. Cynarski s. 31-56
A cyclical meeting of experts as a special case of martial arts tourism Wojciech J. Cynarski s. 31-37
Martial Arts in Physical Culture Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber Gabriel Szajna s. 31-38
Pierwsze źródła polskojęzyczne dotyczące dalekowschodnich sztuk walki na ziemiach polskich Wojciech J. Cynarski s. 32-36
Bangkok i muay thai : następny epizod turystyki sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 33-37
Martial arts in psycho-physical culture Pavol Bartik Wojciech J. Cynarski Krzysztof Warchol Jong-Hoon Yu s. 33-38
Congress in Rio Maior : the particular example of martial arts tourism and scientific tourism Wojciech J. Cynarski Krzysztof Kubala s. 34-40
"Spotkania, konflikty, dialogi - analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej", Wojciech J. Cynarski, Rzeszów 2010 : [recenzja] Jacek Gajewski Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 35-37
Between Prague and Muju : a contribution to non-entertainment tourism research Wojciech J. Cynarski s. 37-43
Towards a new paradigm of pedagogy Andrzej Szyszko-Bohusz Wojciech Błażejewski (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 38-39
Changes in the level of physical fitness on the way to mastery in martial arts according to activity Wojciech J. Cynarski Przemysław Pawelec Jong-Hoon Yu s. 38-44
Podróż do kresów Polski : trening sztuk walki i spotkania w drodze Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski s. 38-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Improving the movements of basic karate techniques with the use of motion capture and mathematical modeling. The concept of a research project Wojciech J. Cynarski António VencesBrito Wiesław Wajs s. 39-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Scientific tourism : self-realisation, dialogue-cultural and sacral dimensions Wojciech J. Cynarski Milan Ďuriček s. 39-45
Information processing and emotional response in elite athletes Andriy Chernozub Wojciech J. Cynarski Lesia Korobeinikova Georgiy Korobeynikov Bogdan Mytskan s. 41-50
Reflections on business tourism in the context of the monograph study "Science tourism from a visual sociology perspective" Bogusław Sawicki Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 42-46
Próby restauracji polskiej sztuki militarnej na przełomie XX i XXI wieku = Attempts at restoration of the Polish military art at the turn of the 20th century Wojciech J. Cynarski s. 44-59
The culture of Japanese kenjutsu as presented in the book by Sergio Mor-Stabilini Wojciech J. Cynarski s. 44-48
Samoobrona indywidualna w perspektywie ogólnej teorii sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 46-69
O możliwościach duchowego treningu sportowego Wojciech J. Cynarski Wojciech Pasterniak s. 49-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
An analysis of the conceptual language used for the general theory of martial arts – Japanese, Polish and English terminology Wojciech J. Cynarski Joanna Skowron s. 49-66
Study trip to Munich : casus of scientific and martial arts tourism Wojciech J. Cynarski Tetiana Mytskan Lothar Sieber s. 49-57
Yōshin-ryū jūjitsu : z Japonii do Polski Wojciech J. Cynarski s. 52-62
The symbolic dimensions of a scientific journey : the road to the antipodes Wojciech J. Cynarski Paweł Rut s. 52-58
Test "Spirit Versus Endurance" w ocenie predyspozycji wysiłkowych osób trenujących karate Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 53-57
Wychowanie ekologiczne przez drogi sztuki walki = Ecological education through the ways of martial arts Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 53-57
The Noble Warrior : East meets West Jong-Hoon Yu Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 54-57
martial arts science institutionalisation : specialized scientific periodicals Wojciech J. Cynarski Zdenko Reguli s. 54-62
“Sport, social unity and conflict” : sociology of sport conference in Dublin Wojciech J. Cynarski Renata Grzywacz s. 55-57
Zamki, jako dziedzictwo polskiej sztuki fortyfikacji i jako atrakcja turystyczna Wojciech J. Cynarski s. 56-67
Institutionalization of the jujutsu martial art in Poland : the problem of teaching qualifications Wojciech Bajorek Wojciech J. Cynarski s. 57-61
Katedry i zakłady sportów walki w polskich uczelniach 1948–2008 = Chairs and departments of combat sports at the Polish university schools 1948-2008 Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 58-66
A new stage in the history of the Idokan organization Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 59-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hockenheim 2010 : contribution to the martial arts tourism Wojciech J. Cynarski s. 60-64
Review of the thematic monograph "New Paradigmatic Pedagogy" by Wojciech J. Cynarski, Wojciech Blazejewski, Wojciech Pasterniak Andrzej Pawlucki Wojciech Błażejewski (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 60-63
A Review of a Book by Dr Juliusz Piwowarski Entitled "Self-improvement and Safety in the Samurai Code of Bushidō" Wojciech J. Cynarski Juliusz Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 61-64
Fizyka kwantowa a trening sportowy : możliwości wykorzystania osiągnięć fizyki kwantowej w piłce nożnej Wojciech J. Cynarski Wojciech Pasterniak s. 62-68
Historia startów i osiągnięcia polskich reprezentantów w mistrzostwach świata w judo Wiesław Błach Łukasz Błach Wojciech J. Cynarski Paweł Kowalski Juliusz Migasiewicz Michał Tomaszewski s. 63-67
Sztuki homokreatywne a regresja antropologiczna Jan Szmyd Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 64-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aikijutsu in Europe and in Poland : present-day picture (1987-2004) Elżbieta Cynarska Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Kazimierz Obodyński s. 68-82
In Search of New Understanding of Martial Arts : Reflections after the 1st IMACSSS Conference in Genoa Wojciech J. Cynarski Krzysztof Kubala s. 68-73
Znaczenie zabawy w procesie treningu wschodnich sportów walki Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 69-72
Martial Arts Students’ Motivation and Health Related Behaviours in Changshu Wojciech J. Cynarski Howard Z. Zeng s. 72-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Semiotyka orientalnych sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 75-88
Architektura a antropologia dalekowschodnich sztuk walki : architektura dōjō : szkic z socjologii przestrzeni Wojciech J. Cynarski s. 75-95
Philosophy of sport for all by H. Eichberg Wojciech J. Cynarski Henning Eichberg (aut. dzieła rec.) s. 77-79
The First International Tourism Forum in Rzeszów and Panel Session “Cultural Dialogue in Tourism” Wojciech J. Cynarski s. 77-80
Niektóre przyczyny niepowodzeń startów olimpijskich : wywiad z profesorem zw. dr. hab. Wojciechem Pasterniakiem, kierownikiem Zakładu Filozofii Edukacji Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Wojciech J. Cynarski Wojciech Pasterniak s. 78-81
Tourist, ecological and recreational behaviours in leisure time – contribution to the sociology of leisure Wojciech J. Cynarski Renata Grzywacz s. 79-87
About qualitative research of cultural tourism Wojciech J. Cynarski Wil Munsters (aut. dzieła rec.) Greg Richards (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Antropologia człowieka walczącego : uwagi wstępne Wojciech J. Cynarski s. 81-89
"Martial Arts Phenomenon - Research and Multidisciplinary Interpretation", Wojciech J. Cynarski, Rzeszów 2012 : [recenzja] Dominique Brizin Keith R. Kernspecht Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 82-84
Kompletne systemy budō Michael Buchhold Wojciech J. Cynarski s. 83-91
Kultura przemocy na przykładzie boksu = Culture of violence on the example of boxing Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 84-95