Znaleziono 5 artykułów

Robert Częścik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Active shooter – challenge for law and tactics in Europe Robert Częścik J. Radosław Truchan s. 12-19
Active shooter Robert Częścik J. Radosław Truchan s. 31-47
Możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych na potrzeby rozpoznania, analizy terenu i wizualizacji sytuacji operacyjnej w działaniach policyjnych Robert Częścik s. 45-53
Wykorzystanie bezpilotowych statków latających (UAV) dla potrzeb bezpieczeństwa państwa Robert Częścik s. 48-55
Rail transportation – its security and threat of terrorism Robert Częścik s. 149-168