Znaleziono 1 artykuł

Sławomir Czachura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie o profilu handlowym : (studium przypadku) Ewa Budniak Sławomir Czachura Wiesław Grzybowski s. 395-402