Znaleziono 1 artykuł

Maciej Czajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyłączna właściwość sądu w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowego k.p.k. Maciej Czajka s. 22-35