Znaleziono 11 artykułów

Michał Czajko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W poszukiwaniu wielkiej ojczyzny. (O poemacie >>Quidam<< Cypriana Norwida)", Ewa Bieńkowska, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 185
"O wielostylowości dzieła literackiego", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Poezja i światopogląd", Adam Zagajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Rewolucja i >>masakrowanie poetów<<", Leszek Szaruga, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 243
"W kłębowisku przeciwieństw. Obraz idei w prozie narracyjnej Stanisława Brzozowskiego", Jerzy Z. Maciejewski, Warszawa 1974 : [recenzja] Michał Czajko Jerzy Z. Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Stanisław Brzozowski wobec europejskich kultur narodowych", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki", nr 6 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Stanisław Brzozowski wobec romantyzmu", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 Michał Czajko Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Jerzy Harasymowicz - poeta popularny", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 297
"Teatr a odbiorca", Kazimierz Braun, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 309
"Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Michał Czajko Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 337
"Wydawnictwa literackie młodych 1960-1970", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 341