Znaleziono 6 artykułów

Ilona Czamańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli : suplement do monografii rodu Zbigniew Anusik Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) s. 149-245
"Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku : diariusze i inne materiały", przygotowała Ilona Czamańska, przy współpracy Danuty Zydorek, wstęp i komentarze Ilona Czamańska, Leszno 1998 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"II Ràkóczi György levelezéséböl 1646-1660", sajtó alá rendezte Izsépy Edit, Budapest 1992 : [recenzja] Ilona Czamańska Edit Izsépy (aut. dzieła rec.) s. 161
Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowowschodniej i środkowej Ilona Czamańska s. 281-296
"Bitwa na Kosowym Polu 1389 [Battle of Kosovo 1389]", Ilona Czamańska, Jan Leśny, Poznań 2015 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) Jan Leśny (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog [Records from the monastery of Camaldolese fathers in Pożajście in the State Historical Archive in Tbilisi. Catalogue]", Ilona Czamańska, Poznań 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) s. 389