Znaleziono 4 artykuły

Anna Czapkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu Anna Czapkiewicz Wojciech Masłoń s. 97-106
The Fama-French model for the Polish market Anna Czapkiewicz Iwona Skalna s. 121-129
Przykłady zależności pomiędzy dochodem a wydatkami na konsumpcję w przypadku losowości zmiennej niezależnej Anna Czapkiewicz s. 165-174
Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwanie stopy zwrotu Anna Czapkiewicz Wojciech Masłoń s. 450-462