Znaleziono 9 artykułów

Roman Czaplewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej Roman Czaplewski s. 39-47
Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych : zastosowane rozwiązanie i jego następstwa Roman Czaplewski s. 41-50
Przekształcenia rynków usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz przesłanki tych przekształceń Roman Czaplewski s. 56-67
Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych Roman Czaplewski s. 69-80
Podstawowe trendy polityki regulacyjnej stosowanej w obszarze rynku usług telekomunikacyjnych Roman Czaplewski s. 321-328
Postępowanie Poczty Polskiej w warunkach liberalizacji i postępującej e-substytucji rynku pocztowego Roman Czaplewski s. 461-469
Rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i jej oddziaływanie na sytuację regulatora sektorowego Roman Czaplewski s. 493-499
Neutralność sieci jako pole konfliktu głównych uczestników rynku informacji i komunikacji Roman Czaplewski s. 563-568
Regulacja rynków usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej jako sposób przechodzenia od monopolu do konkurencji Roman Czaplewski s. 735-742