Znaleziono 4 artykuły

Bronisław Czaplicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo katolickie w Rosji pod koniec XIX i na początku XX w. (do 1917 r.) : Zarys problematyki Bronisław Czaplicki s. 84-95
Jezuici w Rosji na początku XX w. Bronisław Czaplicki s. 136-164
"Ks. Konstanty Budkiewicz (1867–1923) – życie i działalność", Bronisław Czaplicki, Katowice 2004 : [recenzja] Józef Krętosz Bronisław Czaplicki (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Katolicka działalność oświatowo-wychowawcza w Petersburgu w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (do 1914 r.) : zarys problematyki Bronisław Czaplicki s. 422-434