Znaleziono 3 artykuły

Anna Czapska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moje wspomnienie o profesorze Piotrze Biegańskim Anna Czapska s. 62-65
Anna Czapska : "Konserwatorzy zabytków architektury w centralnej Polsce : pierwsza połowa XX wieku" : (w:) "Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku : kształcenie i osiągnięcia" : Warszawa 1994 : wyd. Polskie Towarzystwo Historii i Techniki : t. III : ss. 245-301 Marian Paździor Anna Czapska (aut. dzieła rec.) s. 96-97
"Ochrona zabytków w okresie gospodarki rynkowej na przykładzie modernizacji Wielkiego Młyna w Gdańsku", E. Ratajczyk-Piątkowska, Gdańsk 2001 : [recenzja] Anna Czapska E. Ratajczyk-Piątkowska (aut. dzieła rec.) s. 273-275