Znaleziono 5 artykułów

Aleksandra Czarnecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizerunek jako czynnik wzrostu konkurencyjności gminy Aleksandra Czarnecka s. 61-71
Nowoczesne zarządzanie usługami komunalnymi gminy Aleksandra Czarnecka s. 107-115
Problemy ekonomiczne ochrony środowiska w gospodarce polskiej w okresie transformacji Aleksandra Czarnecka s. 133-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Katalog dokumentów technicznych. Materiały archiwalne", T. 2, oprac. Aleksandra Czarnecka, Bernard Rzeczyński, Stanisław Kłys, Poznań 1979 Julian Janczak Aleksandra Czarnecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Kłys (aut. dzieła rec.) Bernard Rzeczyński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Katalog dokumentów technicznych. Materiały archiwalne", T. I, Aleksandra Czarnecka, Poznań 1978 : [recenzja] Julian Janczak Aleksandra Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 849-850