Znaleziono 8 artykułów

Ryszard Czarnecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orzeczenie o rozgraniczeniu Ryszard Czarnecki s. 10-17
Służebności gruntowe na tle prawa rzeczowego z 1946 r. : (art. 167-175 i 184-189) oraz projektu Kodeksu cywilnego (art. 249-259) Ryszard Czarnecki s. 15-22
Odwołanie darowizny Ryszard Czarnecki s. 18-27
Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana treści oraz wygaśnięcie służebności gruntowej i osobistej Ryszard Czarnecki s. 30-45
Ochrona środowiska zd pomocq środków cywilnoprawnych po wejściu w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska Ryszard Czarnecki s. 34-41
"Rozgraniczenie nieruchomości", R. Czarnecki, [warszawa] 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Ocena sądowa uchwały prezydium rady narodowej w sprawie pierwokupu Ryszard Czarnecki s. 87-89
Faszyzm i hitleryzm w świadomości historycznej współczesnego pokolenia Polaków Ryszard Czarnecki Elżbieta Kaszuba s. 451-459