Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Czarnota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czesław Wójcik – sekretarz propagandy, nauczyciel, dyrektor przedsiębiorstwa, urzędnik : kariera „zetempowca” Tomasz Czarnota s. 79-93
"Gdy u nas w KP była 27. Dywizja..." : przypadek akowca na etacie Komitetu Powiatowego PZPR Tomasz Czarnota s. 139-169
"To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia", Tomasz Czarnota, Lublin 2010 : [recenzja] Maria Kycler Tomasz Czarnota (aut. dzieła rec.) s. 145-152
Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Archiwistyki UMCS za lata 1998-2008 s. 213-231