Znaleziono 1 artykuł

Adam Jerzy Czartoryski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Adam Jerzy Czartoryski. Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809", wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Skowronek, Warszawa 1986 : [recenzja] Adam Gałkowski Adam Jerzy Czartoryski (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 847-848