Znaleziono 6 artykułów

Janusz Czebreszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dęby, gm. Dobre, woj. włocławskie, St. 10, AZP 46-43/146 Janusz Czebreszuk P. Makarowicz s. 12
Dęby, gm. Dobre, woj. włocławskie, St. 29A, AZP 46-43/165 Janusz Czebreszuk P. Makarowicz s. 13
Bruszczewo, st. 5, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, AZP 61-24 Janusz Czebreszuk Sławomir Kadrow Adriana Romańska Patrycja Silska s. 62-63
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj. włocławskie, AZP 46-44/42 Janusz Czebreszuk s. 82
Bruszczewo, st. 5, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, AZP 61-24/15 Janusz Czebreszuk Sławomir Kadrow P. Silska s. 83
Siniarzewo, st. 1, część A, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/115 Janusz Czebreszuk Przemysław Makarowicz s. 114