Znaleziono 2 artykuły

Maria Czech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce Maria Czech Łukasz Szewczyk s. 42-47
Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian Maria Czech Irena Pyka s. 521-530