Znaleziono 11 artykułów

Ryszarda Czepulis-Rastenis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia gospodarcze w tekstach literackich "Gazety Codziennej" w 1859 roku Ryszarda Czepulis-Rastenis s. 87-97
Niepokorni inteligenci Marcin Kula Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 99-102
Wokół polskiej inteligencji XIX i XX stulecia : (na marginesie pracy: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa, 1981) Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 131-139
"Inteligencja polska XIX i XX w.", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Nasz naród jako lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu", Janina Kamiona-Straszakowa, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 36, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 472 : [recenzja] Ryszarda Czepulis-Rastenis Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 229-239
"Intelignencja polska pod zaborami", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 ; "Inteligencja polska XIX i XX wieku". T. 1-2, pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981-1983 : [recenzja] Janina Chodakowska Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Ludzie nauki i talentu : studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Piłatowicz Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 248-251
Inteligencja nieromantyczna. Korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych Ryszarda Czepulis-Rastenis s. 487-509, 639
"Inteligencja polska pod zaborami. Studia", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 608-612
"'Klassa umysłowa' : inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1973 : [recenzja] Janusz Adamski Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 758-760