Znaleziono 1 artykuł

N. Czeriemnych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"A. F. Możajskij, sozdatiel pierwogo w mirie samolieta", N. Czeriemnych, I. Szipiłow, Moskwa 1955 : [recenzja] N. Czeriemnych (aut. dzieła rec.) I. Szipiłow (aut. dzieła rec.) s. 639