Znaleziono 9 artykułów

Jakub Czerniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania kulturowe a aktywność funduszy venture capital Jakub Czerniak s. 29-37
Wpływ uwarunkowań kulturowych na rozwój rynku funduszy venture capital Jakub Czerniak s. 31-42
Czynniki determinujące szczęście w świetle indeksu lepszego życia OECD oraz indeksu dobrobytu (Legatum Prosperity Index) Jakub Czerniak s. 41-48
System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki Jakub Czerniak s. 45-52
Efektywność nakładów publicznych na badania i rozwój Jakub Czerniak s. 47-61
    Zacytuj
  • Udostępnij
Edukacja jako determinanta innowacyjności gospodarki Jakub Czerniak s. 67-77
Wpływ presji konkurencyjnej na innowacyjność gospodarek krajów OECD Jakub Czerniak s. 77-86
Ochrona patentowa jako element polityki proinnowacyjnej Jakub Czerniak s. 79-91
Fundusze venture capital jako źródło finansowania innowacji Jakub Czerniak s. 811-820
    Zacytuj
  • Udostępnij