Znaleziono 2 artykuły

Olga Czerniawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podróż i jej andragogiczny wymiar Olga Czerniawska s. 91-101
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej Olga Czerniawska s. 97-113