Znaleziono 1 artykuł

Maria Czerniecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw powiatu stargardzkiego w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie projektu SPEED – Stargardzki Pracownik – Efektywna Edukacja i Dokształcanie Maria Czerniecka s. 75-87