Znaleziono 3 artykuły

Emilia Czerniejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza aktywności zawodowej i naukowej absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w świetle badań ankietowych (stan na 1 III 2014 r.) Emilia Czerniejewska Marek Dubiński s. 87-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej” – sprawozdanie z VI Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich. Wrocław, 5 XII 2014 r Emilia Czerniejewska Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 383-393
V Konferencja naukowa „Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku – kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. (Wrocław – PWr., 29 XI 2013 r.) Emilia Czerniejewska Marek Dubiński s. 461-474
    Zacytuj
  • Udostępnij