Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Czerwińska-Koral

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Katarzyna Czerwińska-Koral s. 187-205
Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Katarzyna Czerwińska-Koral s. 223-232
Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Katarzyna Czerwińska-Koral s. 247-269
Verification of the Term "Agricultural Property" in the Light of the Amended Provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003 Katarzyna Czerwińska-Koral s. 251-264
Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa w świetle poglądów judykatury Katarzyna Czerwińska-Koral s. 273-290
Pojęcie gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym : zagadnienia wybrane Katarzyna Czerwińska-Koral s. 381-396