Znaleziono 1 artykuł

Teresa Tatiana Czerwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alokacja portfela inwestycji zakładów ubezpieczenia na życie : diagnoza i analiza zróżnicowania Teresa Tatiana Czerwińska s. 463-475