Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Czerwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inteligencja i praca uwagi a nasilenie lęku i działania mechanizmów obronnych młodzieży Andrzej Czerwiński Halina Marona s. 21-42
Związki niektórych cech temperamentu w ujęciu Guilforda z nasileniem reakcji lękowych u mężczyzn w średnim wieku Andrzej Czerwiński s. 203-212