Znaleziono 4 artykuły

Daniel Czerwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsi sekretarze komitetu partyjnego Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy WUBP Daniel Czerwiński s. 27-64
Wybory do Sejmu w 1952 roku w województwie gdańskim w ocenie lokalnych władz partyjnych – próba analizy Daniel Czerwiński s. 105-115
Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach w 1945 r. – próba portretu zbiorowego Daniel Czerwiński s. 190-212
Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. : (zarys zagadnienia) Daniel Czerwiński s. 221-238