Znaleziono 19 artykułów

Jan Czerwiakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstrukcje prawne ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Jan Czerwiakowski s. 5-15
Propozycje zmian prawa lokalowego Jan Czerwiakowski s. 13-21
Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości : po roku Jan Czerwiakowski s. 14-25
Uprawnienia byłych właścicieli gruntów w M. St. Warszawie - wczoraj i dzisiaj Jan Czerwiakowski s. 18-27
Oddawanie terenów w Warszawie w wieczyste użytkowanie Jan Czerwiakowski s. 29-34
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w działaniu Jan Czerwiakowski s. 35-43
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kilka zagadnień wybranych z zakresu gospodarki terenami w Warszawie Jan Czerwiakowski s. 42-49
Zasady statutu ramowego spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Jan Czerwiakowski s. 43-55
Testament ustny w świetle praktyki Jan Czerwiakowski s. 46-51
Głos w sprawie budowy Domu Seniora Jan Czerwiakowski s. 47-49
Gospodarka terenami w miastach i osiedlach Jan Czerwiakowski s. 47-57
Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Czerwiakowski s. 63-67
O ustawie o własności lokali Jan Czerwiakowski s. 70-79
"Prawo rzeczowe", Jerzy Ignatowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Czerwiakowski Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 73-76
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Antoni Bądkowski Jan Czerwiakowski s. 108-109
Izba warszawska Jan Czerwiakowski s. 141
Kronika adwokatury: z prac Komisji Nowelizacji Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Jan Czerwiakowski s. 172-173
Kronika adwokatury : z prac Komisji Nowelizacji Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Jan Czerwiakowski s. 190-192
Kronika adwokatury : pamięci Stefana Starzyńskiego Jan Czerwiakowski Danuta Wróblewska-Frączak s. 325-329