Znaleziono 3 artykuły

Karolina Czerwiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej Marta Ciesielka Karolina Czerwiec Renata Staśko s. 143-150
Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie metodologii i metod badań naukowych = Students - Future Teachers' Knowledge and Attitude in the Area of Methodology of Research and Research Methods Karolina Czerwiec Katarzyna Potyrała Renata Staśko s. 170-178
Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów – przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych Karolina Czerwiec Renata Staśko s. 202-208