Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Czerwiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Śląski Przegląd Medioznawczy. Katalog prasy-radia-telewizji '96 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego", Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Czerwiecki Elżbieta Sawa-Czajka s. 254-255