Znaleziono 17 artykułów

Stanisław Czerwik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spojrzenie na misterium Eucharystii w dokumentach posoborowych i w "Katechizmie Kościoła katolickiego" Stanisław Czerwik s. 5-21
Misterium Kościoła w modlitwach eucharystycznych Mszału Pawła VI (1970) Stanisław Czerwik s. 33-49
Maryja a Bóg Ojciec w "Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie" Stanisław Czerwik s. 39-66
Liturgia wyznaniem wiary i środowiskiem jej reformacji według "Vaticanum II" i dokumentów posoborowych Stanisław Czerwik s. 41-62
Biuletyn liturgiczny Stanisław Czerwik Bogusław Nadolski Marian Pastuszko s. 51-65
Recepcja mariologii Soboru Watykańskiego II w posoborowych księgach liturgicznych : próba syntezy Stanisław Czerwik s. 54-122
Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii Stanisław Czerwik s. 67-105
Prefacje czterdziestodniowego przygotowania do obchodu paschalnego triduum w Mszale Rzymskim Pawła VI z r. 1975 Stanisław Czerwik s. 69-130
Maryja wzorem współdziałania Kościoła z Ojcem, Synem i Duchem Świętym w celebracji Eucharystii według "Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie" Stanisław Czerwik s. 155-185
Odkryć na nowo liturgię Stanisław Czerwik s. 159-171
Refleksje po XLII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes (16-23. VII. 1981) Stanisław Czerwik s. 175-187
W trosce o "sztukę koncelebracji" Stanisław Czerwik s. 191-216
Jezus Chrystus chlebem łamanym dla nowego świata : dokument refleksji teologicznej i duchowej Stanisław Czerwik (aut. dzieła rec.) s. 220-258
"Liturgia Godzin" w życiu Kościoła Stanisław Czerwik s. 225-239
Relacja człowieka do Boga w świetle liturgii katolickiej Stanisław Czerwik s. 253-258
Wprowadzenie uchwał soboru watykańskiego II w diecezji kieleckiej w latach pasterzowania biskupa Jana Jaroszewicza (1903-1980) Stanisław Czerwik s. 287-293
Ks. Wojciech Piwowarczyk (1902-1992) jako ojciec duchowny w pamięci księży – jego byłych wychowanków Stanisław Czerwik s. 415-424