Znaleziono 5 artykułów

Alfred Czesla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956)", Ryszard Michalak, Warszawa 2002 : [recenzja] Alfred Czesla Ryszard Michalak (aut. dzieła rec.) s. 100-102
"Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach", Alfred Jagucki, oprac. Erwin Kruk, Olsztyn 2004 : [recenzja] Alfred Czesla Alfred Jagucki (aut. dzieła rec.) Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Tożsamość narodowa i regionalna młodego pokolenia Warmii i Mazur Alfred Czesla s. 337-341
"Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002", Erwin Kruk, Olsztyn 2002 : [recenzja] Alfred Czesla Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich", Albert Sapatka, tł. Małgorzata Szymańska-Jasińska, oprac. oraz wstęp Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński, Warszawa-Dąbrówno 2003 : [recenzja] Alfred Czesla Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Albert Sapatka (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 570-572