Znaleziono 24 artykuły

Zdzisław Czeszejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrola zawodowa w adwokaturze Zdzisław Czeszejko s. 1-8
Adwokacka wolność słowa i pisma Zdzisław Czeszejko Zdzisław Krzemiński s. 1-18
Adwokatura aktywnym czynnikiem rozwoju socjalistycznego porządku prawnego Zdzisław Czeszejko s. 3-7
Zadania adwokatury w PRL Zdzisław Czeszejko s. 4-12
Adwokatura polska : jej tradycje i perspektywy Zdzisław Czeszejko s. 5-12
Przedstawiciel adwokatury na I Krajowej Konferencji Partyjnej : rozmowa z Prezesem NRA Zdzisław Czeszejko Stanisław Podemski s. 6-7
[Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 9 czerwca 1973 r.] Zdzisław Czeszejko s. 6-18
O przyspieszenie socjalistycznych przeobrażeń w adwokaturze Zdzisław Czeszejko s. 10-19
Społeczne warunki skuteczności reformy Zdzisław Czeszejko s. 10-14
Kilka uwag na temat organizacji i przebiegu zgromadzeń delegatów Zdzisław Czeszejko s. 12-15
Rola członków partii i organizacji partyjnych w realizacji zadań stojących przed samorządem adwokackim Zdzisław Czeszejko s. 22-32
Obrona z urzędu w nowym k.p.k. Zdzisław Czeszejko s. 45-52
Czy obrońca z urzędu uprawniony jest do udzielania substytucji? Zdzisław Czeszejko s. 45-48
Kilka uwag na temat pojęcia "faktycznego wspólnego pożycia" w prawie karnym Zdzisław Czeszejko s. 48-52
Glosy do Uchwały Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącej wytycznych w sprawie rozmieszczenia adwokatów i wyznaczania siedzib : ("Palestra" z 1968 r. nr 10) Zdzisław Czeszejko Władysław Naruszewicz s. 63-69
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Zdzisław Czeszejko s. 70-74
Doniosły krok w dziedzinie powiązania nauki prawa z praktyką adwokacką Zdzisław Czeszejko Zygmunt Rybicki s. 71-73
Z problematyki zażaleń na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zdzisław Czeszejko s. 72-74
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zdzisław Czeszejko Jan Waszczyński Roman Łyczywek s. 74-93
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Zdzisław Czeszejko Bronisław Koch s. 76-87
Z pobytu w Samarkandzie Zdzisław Czeszejko s. 82-84
Pytania i odpowiedzi prawne Zdzisław Czeszejko Józef St. Piątowski Jan Winiarz s. 97-103
[List gratulacyjny Prezydium NRA] Zdzisław Czeszejko s. 108
[List do Borysa Ołomuckiego] Zdzisław Czeszejko s. 120