Znaleziono 3 artykuły

Marian Czochański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumentowanie dna zbiorników wodnych terenów zabytkowych Marian Czochański Tadeusz Kośka s. 13-17, 2
Zdjęcia fotograficzne w badaniach i ochronie dziedzictwa zabytkowego Marian Czochański s. 100-102
Wykorzystanie zdjęć wykonanych kamerami niemetrycznymi do fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków Marian Czochański s. 319-320