Znaleziono 2 artykuły

Piotr Czop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza porównawcza przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu Andrzej Czop Piotr Czop s. 74-91
Konieczność kompleksowych i interdyscyplinarnych działań na rzecz współczesnego bezpieczeństwa w kontekście sektorowości zagrożeń Andrzej Czop Piotr Czop s. 95-111