Znaleziono 9 artykułów

Lucjan Czubiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1961-1967 (cz. I) Lucjan Czubiel s. 38-48
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1961-1968 (cz. II) Lucjan Czubiel s. 61-68
Odbudowa i konserwacja zabytków Fromborka w latach 1969-1975 Lucjan Czubiel s. 117-124
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1961-1965 Lucjan Czubiel s. 239-268
Jerzego Kruppégo poszukiwania podziemnych skarbów Fromborka Lucjan Czubiel. Lucjan Czubiel s. 335-340
"Zamki Warmii i Mazur", Lucjan Czubiel, Olsztyn 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Lucjan Czubiel (aut. dzieła rec.) s. 340
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1957-1960 Lucjan Czubiel s. 450-463
Odbudowa i konserwacja zabytków Fromborka w latach 1968-1973 Lucjan Czubiel s. 565-579
Wstępny program inwestycyjny szlaku kopernikowskiego w woj. olsztyńskim na lata 1966-1973 Lucjan Czubiel s. 685-687