Znaleziono 1 artykuł

Joanna Czuchra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia praw rzeczowych uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w świetle przepisów przejściowych tej ustawy oraz przepisów ustawy o własności lokali Joanna Czuchra s. 44-48